TERAPIA W PRZYPADKU ZWŁÓKNIEŃ
PREPARAT „HIGH”

  • Zdezynfekuj obszar zabiegowy.
  • Zaleca się użycie jasnej kredki, aby rozrysować priorytetowe obszary zabiegowe i dokonać podziału między miejscami, w których jest więcej tkanki zwłóknieniowej a tymi z mniejszym włóknieniem. Pomoże to wybrać główne obszary, które mają być poddane iniekcji, jeśli ilość produktu jest ograniczona.
  • Całkowita pojemność roztworu tj. 19,5ml ma być zastosowana w obszarze 20×20 cm (w przypadku intensywnego zwłóknienia) lub szersza w łagodniejszych przypadkach (gdzie produkt może być rozprowadzany w większych odstępach).
  • Rozpocznij infiltrację preparatu bezpośrednio wewnątrz tkanki włóknistej wykonując wstrzyknięcia.
  • Sugerowana igła: 30G 1/2 (13mm) lub 30G (25mm) dla bardzo głębokiego zwłóknienia.
  • Kontynuuj zabieg za pomocą iniekcji w różnych punktach i pod różnymi kątami wzdłuż obszaru dotkniętego zwłóknieniem za pomocą metody liniowo-wstecznej. Alternatywnie możesz również wykonać techniką wachlarzową.
  • Dodatkowo należy wykonać powierzchowne iniekcje w obszarach wgłębień, jeśli takie istnieją.
Przewiń do góry