MEDIUM

 • Substancja czynna
  Kolagenaza Col G/H PB220, lipaza PB500, liaza PB72K
 • Mechanizm działania
  Wspomaga przeciwzwłóknieniowe działanie kwasu hialuronowego.
  Opcjonalne zastosowanie.
  Pobudza metabolizm tłuszczów oraz rozkład trójglicerydów, zmniejszając objętość adipocytów w obszarach o nadmiernym otłuszczeniu.
 • Zalecenia
  • leczenie zwłóknień, którym towarzyszy gromadzenie tkanki tłuszczowej
  • leczenie tłuszczaków
 • Po głębokim podaniu do zmiany zaobserwowano stopniowe zmniejszenie gromadzenia tłuszczu oraz tkanki zwłókniałej w okolicy dotkniętej zwłóknieniem pozabiegowym.

Odczynniki enzymatyczne MEDIUM to produkt lipolityczny. Zapewnia stymulację metabolizmu, jak również degradację trójglicerydów. W przeciwieństwie do konwencjonalnych produktów do lipolizy, nie dochodzi do zniszczenia komórki tłuszczowej.

 • Zalety
  • Brak reakcji zapalnej
  • Brak poważnego zaczerwienienia / obrzęku
  • Brak bólu ciśnieniowego w obszarze iniekcji
  • Brak możliwości przedawkowania
  • Można powtórzyć po 8-10 dniach
  • Widoczne wyniki po 10-14 dniach
 • Wskazania
  • Zwłóknienie z gromadzeniem tłuszczu
  • Tłuszczaki
  • Lipoliza
 • Przygotowanie roztworu
  1. Napełnij fiolkę kwasem hialuronowym ze strzykawki o pojemności 1,5 ml do fiolki zawierającej liofilizowany proszek, dokładnie wstrząśnij (aktywacja enzymów).
  2. Następnie wstrzyknij uzyskany roztwór tą samą strzykawką do butelki zawierającej roztwór buforowy i wstrząśnij.
  1. W razie potrzeby, do tego roztworu możesz dodać 2-3ml lidokainy.
  2. Stopniowo dodawaj roztwór za pomocą strzykawki o pojemności 5ml i igły (rekomendowane 30G 25mm) w miejsca, gdzie występuje problem.
  3. W przypadku mniejszych obszarów lepiej jest użyć tylko połowy roztworu buforowego. W takim przypadku należy usunąć połowę przed wymieszaniem roztworu z butelki za pomocą strzykawki i długiej igły.
  4. Przygotowany roztwór nie może być przechowywany i musi zostać natychmiast zużyty.
 • Uwagi
  • Iniekcja w głębokie warstwy skóry (5-10mm)
  • Liczba miejsc iniekcji zależy od ilości tłuszczu, który ma ulec rozkładowi
  • Obszar: powierzchnia 20x20cm
  • Ponowny zabieg: w ciągu 8-10 dni
  • Zalecana liczba zabiegów: 1-4
  • Pierwsze widoczne wyniki: po około 10-14 dniach
 • Podczas wstrzyknięcia pacjent zwykle odczuwa pieczenie, które zanika po wstrzyknięciu.
  U wrażliwych pacjentów zaleca się zatem dodanie do roztworu lidokainy (patrz: „Przygotowanie roztworu“).

Zamów

Jednoczesne płytkie i głębokie podanie preparatu pozwoliło zredukować wiotkość i nagromadzony tłuszcz towarzyszący zwłóknieniu pozabiegowemu.

Przewiń do góry